المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

هوآوی
شیائومی
سامسونگ
اپل آیفون
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

هوآوی
شیائومی
سامسونگ
اپل آیفون
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

هوآوی
شیائومی
سامسونگ
اپل آیفون
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

هوآوی
شیائومی
سامسونگ
اپل آیفون
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

هوآوی
شیائومی
سامسونگ
اپل آیفون
المان های قالب

لیست لینک برندها